Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2018

halyscircus
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson
halyscircus
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson

February 24 2018

halyscircus

Są piosenki, które porywają do tańca. Piosenki przy których mamy ochotę śpiewać...

Ale najlepsze piosenki to te, które przenoszą nas do momentu gdy pierwszy raz je usłyszeliśmy i jeszcze raz łamią nam serce.

— Plotkara
Reposted fromwelovekate welovekate viaplotkara plotkara
halyscircus
1522 ac96
Reposted fromresort resort viaplotkara plotkara
halyscircus
6973 666f
Chair in limo.
Reposted fromresort resort viaplotkara plotkara

February 20 2018

halyscircus
8140 a410
Reposted fromplotkara plotkara

November 05 2017

halyscircus
4023 10e1
Reposted fromkochamkotyxd kochamkotyxd viaqueergeeks queergeeks
4650 1877 500
Reposted fromlolfactory lolfactory viaqueergeeks queergeeks
halyscircus
2748 574f
Reposted fromqueergeeks queergeeks
4450 c4af 500

tzintzuntzan:

Trans activists in Mexico City, protesting violence against the LGBTQ community.

Reposted frommanxx manxx viaqueergeeks queergeeks
halyscircus
2494 ecaa 500
Reposted fromnomad nomad viaqueergeeks queergeeks
halyscircus
3200 7def 500
Reposted fromnomad nomad viaqueergeeks queergeeks
halyscircus

October 22 2017

halyscircus
6781 9c57 500
halyscircus
9329 f7d2
Reposted fromGIFer GIFer viadarthsadic darthsadic
9206 5236

Because he’s batman

Reposted frommyry myry viadarthsadic darthsadic
halyscircus
0933 1222 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadarthsadic darthsadic
halyscircus
8558 4fae
Reposted fromdarthsadic darthsadic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl