Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

halyscircus
halyscircus
Świat dzieli się na dwie połowy, w jednej z nich jest nie do życia, w drugiej nie do wytrzymania
— M. Hłasko, "Piękni dwudziestoletni"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viabe-yourself be-yourself
halyscircus
3730 95c5 500
Reposted frommental-cat mental-cat viabe-yourself be-yourself
halyscircus
  • Me: *gets out of bed*
  • Me: I regret this decision immediately
halyscircus
0805 ae80
Reposted fromstylte stylte viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
halyscircus
  
Reposted fromfriends friends viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
halyscircus
1031 efd4
Reposted frompasazerka pasazerka viabe-yourself be-yourself
halyscircus
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabe-yourself be-yourself
0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia viabe-yourself be-yourself
halyscircus
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
halyscircus
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
Reposted frommefir mefir viabe-yourself be-yourself
halyscircus
Jedyne więzienie, jakie naprawdę Cię ogranicza, istnieje w Twoich myślach.
— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabe-yourself be-yourself
halyscircus
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
halyscircus
9942 eb9d
#1. Kiedy zainstalowałem program i nie mogę go nigdzie znaleźć...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaDarkDream DarkDream
halyscircus
0098 c8c7 500
Reposted fromrol rol viaDarkDream DarkDream
halyscircus
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaDarkDream DarkDream
halyscircus
3540 5003 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaWascon Wascon
8727 39a2

Running man by Dmitri Kasterine, Venice, 1962

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaWascon Wascon
halyscircus
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viaDarkDream DarkDream
halyscircus
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viaDarkDream DarkDream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl