Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

halyscircus
6799 348b 500
Reposted fromkjuik kjuik viakerosine kerosine
halyscircus
Najtrudniej znieść to o czym się nie mówi.
— Agenci NCIS
halyscircus
halyscircus
halyscircus
4270 e097 500
Reposted fromjaslodka jaslodka viadotkneszeptem dotkneszeptem
halyscircus
3997 9a0f
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem
halyscircus
5964 d96a 500
halyscircus
7022 609f 500
7098 e8c2 500
7030 7ae8
7046 716b 500
7052 7f1b
7073 c5ed
2240 06f8 500

thesadghostclub:

Sometimes I feel like I’m all used up.

shop//facebook//instagram

Reposted fromkattrina kattrina viainsanedreamer insanedreamer
halyscircus
halyscircus
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
halyscircus
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viathealex thealex
halyscircus
4523 b73e
zakłopotać, zamotać, pogubić
Reposted fromrawwwr rawwwr viathealex thealex
halyscircus
2016 a7f2 500
Reposted fromeilenbrat eilenbrat viathealex thealex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl